přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

27. 10. - materiály na jednání vlády

24.10.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 15, k projednání bez rozpravy

Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu

Jde o koncepci Ministerstva zemědělství v odvětví rybářství do roku 2024, která stanovuje podmínky pro realizaci Společné rybářské politiky v ČR. Vytvoření tohoto plánu je závaznou podmínkou pro čerpání finančních prostředků z Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF). Tento materiál bude předložen Evropské komisi. Na základě Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu byl zpracován Operační program Rybářství 2014 – 2020, který definuje oblasti a podmínky čerpání prostředků z ENRF.

Bod č. 16, k projednání bez rozpravy

Změna Statutu Agrární komory ČR, Volebního řádu Agrární komory ČR a Jednacího řádu Agrární komory ČR

Změny ve vnitřních předpisech Agrární komory České republiky se týkají zejména změny počtu viceprezidentů, zřízení prezídia - nového poradního orgánu představenstva, zavedení možnosti zřízení Smírčí komise nebo úpravy délky funkčního období orgánů Agrární komory České republiky. Dále jde o změny technického a formálního charakteru, které reagují na nové právní předpisy a odstraňují případné formulační nedostatky.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem