přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

25. 5. - materiály na jednání vlády

22.5.2015

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 17 (k projednání s rozpravou) 

Ustavení koordinačního subjektu k posílení regulace ve vodárenství

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem vlády ČR, Hospodářskou komorou ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR, Českomoravskou konfederací odborových svazů, Asociací samostatných odborů ČR, Energetickým regulačním úřadem a Českým statistickým úřadem dostalo od vlády ČR za úkol vypracovat návrh na ustavení a institucionální zabezpečení koordinačního subjektu k posílení regulačních mechanismů oboru vodovodů a kanalizací včetně stanovení věcné náplně tohoto subjektu. V předkládaném materiálu Ministerstvo informuje o plnění úkolu, návrhu jednacího řádu a popisu základních činností navrženého koordinačního subjektu. Hlavním cílem subjektu bude zvýšení efektivnosti regulačních mechanismů zajišťující dlouhodobou udržitelnost sektoru vodovodů a kanalizací a zlepšení ochrany spotřebitelů při zachování sociálně únosných cen pro vodné a stočné.

 Bod č. 18 (k projednání s rozpravou) 

Informace o významných veřejných zakázkách zadávaných v roce 2015 v resortu Ministerstva zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství předkládá seznam všech významných veřejných zakázek, které byly nebo mají být v tomto roce zahájeny v resortu zemědělství. Mezi nejvýznamnější patří Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní, zadavatelem je Povodí Odry, státní podnik, předpokládaná hodnota 735 milionů korun bez DPH. Zajištění provozu a rozvoje informačního systému Státního zemědělského intervenčního fondu, zadavatelem je Státní zemědělský intervenční fond, předpokládaná hodnota 930 milionů korun bez DPH. Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2016+, zadavatelem jsou Lesy České republiky, státní podnik, předpokládaná hodnota 2,6 miliardy korun bez DPH. Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – od 1. 7. 2015, zadavatelem jsou Lesy České republiky, státní podnik, předpokládaná hodnota 505 milionů korun bez DPH. Protipovodňová ochrana města Rokycany, zadavatelem je Povodí Vltavy, státní podnik, předpokládaná hodnota 490 milionů korun bez DPH.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem