přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

24. 11. - materiály na jednání vlády

21.11.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 3 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

Nařízení vlády vyplývá z předpisů Evropské unie platných pro novou Společnou zemědělskou politiku v letech 2014 – 2020. Toto nařízení převzalo ustanovení tzv. mléčného balíčku
a reaguje na ukončení systému mléčných kvót, ke kterému dojde 31. března 2015. Navrhované nařízení upravuje vybraná opatření v rámci tzv. mléčného balíčku, včetně možnosti sdružování producentů mléka do organizací producentů mléka a jejich možnosti společného vyjednávání v sektoru mléka v rámci pravidel hospodářské soutěže, a dále stanoví pravidla pro schvalování prvního kupujícího, evidenci nákupu a prodeje mléka, uznávání organizací producentů tvořených producenty v odvětví mléka a mléčných výrobků, jejich sdružení a mezioborových organizací. Vymezuje intervaly kontrol dodržování pravidel
a podmínky odebírání uděleného uznání či schválení.

Bod č. 9 (pro informaci) 

Informace o veřejných zakázkách: 1.„Expertní a poradenská činnost v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin a využití demonstračních objektů“ 2.„Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a využívání rychle rostoucích dřevin pro potřeby obnovy lesa a zalesňování a pro zakládání speciálních kultur s využitím archivu klonů rychle rostoucích dřevin“

Cílem veřejných zakázek je zajištění expertní a poradenské činnosti a zvyšování odborné úrovně vlastníků lesa, odborných lesních hospodářů, producentů sadebního materiálu lesních dřevin a držitelů licencí k uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin v oboru lesního školkařství, zakládání, obnovy a výchovy lesních porostů, zalesňování, biotechnologií, lesního semenářství a pěstování rychle rostoucích dřevin. Zakázky zajistí státní správě kontrolu kvality semenného a sadebního materiálu lesních dřevin při obnově lesa a zalesňování. Kvůli rozsáhlosti a úzké specializaci zakázek, jejichž provedení vyžaduje vysokou odbornou úroveň a rozsáhlé technické vybavení, provede obě zakázky pouze jediný dodavatel, a to Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., který tyto činnosti dlouhodobě zajišťoval již v minulosti.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem