přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

24. 11. 2010 - Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2011

23.11.2010

rozpočet SZIF

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

V souladu s ustanovením § 6c zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění, a na základě stanovené celkové výše dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství pro Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) na rok 2011, zpracoval SZIF „Návrh rozpočtu SZIF na rok 2011“ a předkládá jej vládě, aby vláda mohla požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o schválení návrhu rozpočtu SZIF na rok 2011 současně s návrhem státního rozpočtu ČR na rok 2011.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2011 vychází z přidělené celkové dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství ve výši 42 501 504 tis. Kč, s rozdělením na Společnou zemědělskou politiku ve výši 41 101 504 tis. Kč, na marketingovou činnost ve výši 117 000 tis. Kč a na správní výdaje ve výši 1 283 000 tis. Kč. Přidělená dotace z kapitoly MZe na rok 2011 nezabezpečuje v plné výši národní spolufinancování Programu rozvoje venkova. Na národní doplňkovou platbu k přímým podporám (Top-Up) nebyly pro rok 2011 přiděleny žádné finanční prostředky.

Chybějící finanční prostředky na Program rozvoje venkova budou předmětem dalších jednání.

Celkové zdroje a jejich užití v Návrhu rozpočtu SZIF na rok 2011, zahrnující dotaci z kapitoly Ministerstva zemědělství a ostatní mimorozpočtové zdroje, představují objem ve výši 43 590 789 tis. Kč, z toho na Společnou zemědělskou politiku ve výši 42 054 645 tis. Kč, na marketingovou činnost ve výši 167 000 tis. Kč a na správní výdaje ve výši 1 369 144 tis. Kč. Návrh rozpočtu se jeví z hlediska nezbytných výdajů SZIF v roce 2011 jako deficitní. Rozdíl příjmů a výdajů (saldo) ve výši -147 773 tis. Kč představuje část výdajů na opatření společné organizace trhu, marketingovou činnost a propagaci spotřeby výrobků - marketing, která bude financována ze zůstatku na účtech SZIF z roku 2010 a zůstatku nespotřebovaných výdajů MZe minulých let.

Podrobný komentář k návrhu rozpočtu Společné zemědělské politiky, marketingu a správních výdajů SZIF na rok 2011 je uveden v části III. předkládaného materiálu.

Návrh rozpočtu SZIF na rok 2011 byl po udělení výjimky předsedou vlády předložen v rámci meziresortního připomínkového řízení pouze Ministerstvu financí. Připomínky byly řádně vypořádány a materiál je předkládán bez rozporu.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem