přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

19.3.2009

Při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.


II.

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

 
K projednání vládě se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.
 
Návrh nařízení vlády se předkládá na základě nařízení Rady (ES) č. 479/2008, o společné organizace trhu s vínem, a nařízení Komise (ES) č. 555/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
 
Hlavním cílem navrhované úpravy je:
 
  • úprava opatření na podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic (např. změna odrůdové skladby vinice, přesun vinice do svahu, ochrana proti poškození keřů révy vinné způsobovanému zvěří a ptactvem),
  • úprava podpory na investice, které zvyšují výkonnost podniku (např. pořízení nového lisu na hrozny, nového filtru na víno).
 
Návrh nařízení vlády se týká pěstitelů a výrobců vína (přibližně 500 žadatelů). Celková výše podpor přidělených pro Českou republiku na rok 2009 je přibližně 3 mil. euro. Tyto podpory jsou poskytovány výhradně z prostředků Evropské unie.
 
Návrh nařízení vlády byl do meziresortního připomínkového řízení rozeslán dne 13. února 2009 s termínem pro sdělení připomínek do 27. února 2009.
 
Celkem byl návrh nařízení vlády rozeslán 62 připomínkovým místům, z toho 12 připomínkových míst uplatnilo připomínky.
 
Nevládní organizace uplatnily k návrhu řadu legislativně-technických připomínek, které byly akceptovány (např. pojem „investice“ byl nahrazen pojmem „restrukturalizace“). Na základě připomínek těchto subjektů došlo ke změně výše podpory (např. u přesunu vinice do svahu z 315 000 Kč na 400 000 Kč na 1 ha vinice). Požadavku na doplnění podmínky splnění závazků vůči Vinařskému fondu nebylo vyhověno, neboť to neumožňují přímo použitelné předpisy ES.
 
Vyhodnocení meziresortního připomínkového řízení je uvedeno v části VI. materiálu předkládaného k projednání vládě.
 
Návrh nařízení vlády je k projednání vládě předkládán bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem