přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

23. 2. - materiály na jednání vlády

20.2.2015

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 18 (k projednání s rozpravou)

1. Změna usnesení vlády ze dne 12. 06. 2013 č. 460, o předchozím souhlasu se zrušením podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik, jejich sloučením s podnikem Lesy České republiky, s.p.; 2. Žádost o vydání předchozího souhlasu se zrušením podniku Zemský hřebčinec Písek státní podnik a podniku Zemský hřebčinec Tlumačov, státní podnik s likvidací; 3. Informace o záměru pověřit výkonem činností vykonávaných Zemským hřebčincem Písek státní podnik a Zemským hřebčincem Tlumačov, státní podnik státní příspěvkové organizace, které budou zřízeny podle ustanovení § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství musí kvůli podmínkám evropské legislativy o poskytování veřejných podpor ukončit národní dotační program pro Zemský hřebčinec Písek a Zemský hřebčinec Tlumačov. Kvůli zajištění peněz, které umožňují oběma podnikům pokračovat v rámci státní péče v plemenářství a šlechtění  koní, rozhodlo MZe, že majetek, práva a závazky obou hřebčinců převezmou nově zřízené státní příspěvkové organizace. Ty se ujmou všech úkolů rušených státních podniků. V minulosti už MZe další financování obou státních podniků řešilo, na základě toho se vláda 12. 6. 2013 usnesla, že hřebčince sloučí s Lesy ČR. Tento postup se ale později ukázal jako nekoncepční, nezaručující dostatečnou samostatnost obou hřebčinců, proto je nezbytné příslušné usnesení vlády zrušit.

Bod č. 1 (pro informaci) 

Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p. pro období let 2015 až 2019

Koncepce vytváří rámec pro obhospodařování státních lesů na principech trvalé udržitelnosti, při vyváženém uplatňování environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů hospodaření. Dále slouží podniku a jeho zakladateli MZe jako základ pro usměrňování hospodářské činnosti Lesů ČR ve střednědobém výhledu. K cílům Lesů ČR patří zvyšování hodnoty státního majetku, dosahování zisků, uplatňování způsobů hospodaření, které respektují přírodu a také podporou zaměstnanosti přispívat ke zlepšení sociální situace. LČR obhospodařují zhruba 1,3 milionů hektarů lesního majetku ve vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a téměř 40 tisíc kilometrů vodních toků. Roční těžby se pohybují v běžných letech průměrně okolo 7 až 8 milionů m3 dřeva. Údaj o výměře lesních porostů je stav před vypořádáním církevních restitucí, kterými je dotčeno až 140 tisíc hektarů lesního majetku.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem