přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

22. 9. 2010 - Informace o vývoji výnosů zemědělských komodit

17.9.2010

Informace je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 9.8.2010 a mapuje současný vývoj sklizně, průběžnou výši výnosu základních obilovin a řepky.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

Informace o vývoji výnosů zemědělských komodit v letošním roce se předkládá na základě usnesení vlády České republiky  ze dne 9. srpna  2010 č. II . 2.

Údaje o postupu sklizně, hektarových výnosech a celkové produkci jsou zjišťovány agenturami pro zemědělství a venkov Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Agrární komorou a zemědělskými podniky. Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin  zpracovává Český statistický úřad (dále ČSÚ) a budou za rok 2010 k dispozici až v měsíci únoru 2011. Z toho vyplývá, že předložené údaje jsou pouze dílčí a mohou být měněny na základě průběhu sklizně a dalšího vývoje klimatických podmínek, které v současné době ovlivňují sklizeň rozhodujícím způsobem.

V průběhu května, června a v srpnu letošního roku došlo v několika regionech k postižení pěstovaných plodin v důsledku povodní. Srpnové srážky kromě povodní způsobily opožďování sklizně a výrazně zhoršují kvalitu především obilovin a řepky, ale i máku, hořčice a dalších zemědělských plodin. Určitou výjimkou je Morava, kde byly příznivější podmínky pro sklizeň a kvalita většiny zde vypěstovaných obilovin i řepky je dobrá.

Přepokládané nižší výnosy obilovin a řepky i předpokládaná zhoršená kvalita později sklizených obilovin a řepky jsou příčinou růstu cen. Ceny potravinářské pšenice, ale nedosahují úrovně srpnových cen v letech 2007 a 2008. Vliv na výši cen pro zemědělské výrobce, které nerostou tak prudce mají uzavřené smlouvy s nákupními podniky, nebo u ječmene sladovnami i tzv. zelené úvěry, kdy zemědělci na úkor příští sklizně odebírali osiva, hnojiva a přípravky na ochranu rostlin.

S ohledem na termín pro předložení „Informace o vývoji výnosů zemědělských komodit“  je nutno údaje v materiálu považovat za předběžné, které budou upřesněny až definitivními údaji o sklizni zemědělských plodin za rok  2010 zpracovanými  ČSÚ.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem