přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

22. 6. 2009 - Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše

17.6.2009

V územích určených k řízeným rozlivům povodní. Nařízení vlády stanoví postup při zjišťování a uplatňování náhrady škody v územích určených k řízeným rozlivům povodní - jako náhradu škody za řízené povodně.

II.

 

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

 
Návrh nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní se předkládá vládě v návaznosti na novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Touto novelou (zákon č. 181/2008 Sb., který nabyl účinnosti 1. července 2008) byl do vodního zákona zaveden institut území určených k řízeným rozlivům povodní se státní garancí náhrady škod způsobených řízeným rozlivem (§ 68 odst. 2).
 
Hlavním důvodem zpracování předkládaného nařízení vlády je stanovení postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postup při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní. Postup je navržen jako operativní, bez zdlouhavého řízení tak, aby se finanční prostředky co nejdříve dostaly k poškozeným jako kompenzace za škody způsobené řízenými rozlivy na pozemcích, polních plodinách, lesních porostech a stavbách.
 
Podle čl. II bodu 2 zákona č. 181/2008 Sb. se náhrada škody vztahuje rovněž na škody na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích v zátopách suchých nádrží sloužících k ochraně území obce, kraje nebo státu, vybudovaných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 181/2008 Sb.
 
Z hlediska stávajících pozemků, na které se vztahuje povinnost poskytování náhrady za škodu způsobenou rozlivem povodně, bylo při sestavování seznamu vybudovaných suchých nádrží identifikováno 209 suchých nádrží, ze kterých se rozsahem zátopy vymykají dvě suché nádrže: poldr Přítluky na Dolní Dyji se zátopou cca 1 300 ha a poldr Soutok u Lanžhota na soutoku Dyje a Moravy se zátopou cca 7 600 ha. Ostatní suché nádrže mají všechny dohromady celkovou plochu zátopy cca 1 000 ha. Souhrnně plocha zátopy všech suchých nádrží činí necelých 10 tis. ha a jejich obhospodařování představuje potenciál pro možné náhrady škod. Tato plocha bude narůstat další výstavbou suchých nádrží.
 
Návrh nařízení vlády byl dne 25. března 2009 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení s termínem k uplatnění připomínek do 15. dubna 2009. K návrhu uplatnilo připomínky zásadní charakteru Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Magistrát hlavního města Prahy. Všechny připomínky byly vypořádány a návrh je předkládán vládě bez rozporu.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem