přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

21. 7. - materiály na jednání vlády

18.7.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 3 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005

Předkládaný materiál reaguje na situaci, kdy je nutné vrátit peníze z EU soukromým subjektům (cukrovarnickým podnikům) na území společenství. V ČR se opatření týká hospodářského roku 2004/2005. Vzhledem k tomu, že chyba nastala v Evropské komisi (2001 - 2006), proplácení úroku z dávek půjde ze 100 % z rozpočtu EU.

Bod č. 4 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

Projekt Ovoce a zelenina do škol, realizovaný v rámci Společné zemědělské politiky, má pomáhat zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí stravovací návyky. Nařízení Komise EU z letošního března uvádí příklady doprovodných opatření. Cílem předkládaného materiálu je stanovit potřebné náležitosti k žádosti o dotace na tato opatření a jejich administraci. Návrh také mění cílovou skupinu. Dosud byl projekt zaměřen pouze na žáky prvních až pátých ročníků základních škol a nyní se navrhuje rozšířit cílovou skupinu o žáky přípravných tříd a o žáky šestého ročníku speciálních základních škol. Mezi doprovodná opatření patří např. exkurze do zemědělských podniků, odborné přednášky a vzdělávací akce, ochutnávky ovoce a zeleniny a produktů z nich a soutěže propagující spotřebu ovoce a zeleniny. Od školního roku 2014/2015 se podpora EU pro projekt Ovoce a zelenina do škol navyšuje. Míra spolufinancování EU vzroste ze 73 % na 88 % a zbývajících 12 % (dříve 27 %) půjde z národního rozpočtu. O konečné výši přidělených financí rozhoduje EK podle přihlášených členských států do tohoto projektu na daný školní rok.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem