přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

20. 4. 2009 - Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008

16.4.2009

Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2008 v členění podle jednotlivých resortů.

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo vnitra

II.

PŘEDKLÁDACÍ ZRÁVA

 
Usnesením vlády č. 382 ze dne 19. dubna 2000 byla vládou České republiky schválena „Strategie ochrany před povodněmi pro území České republiky“, která vymezovala obecné zásady ochrany před povodněmi pro území našeho státu. Plnění této strategie je zajišťováno zejména realizací souboru programů prevence před povodněmi v rámci programového financování. Základní soubor těchto programů v gesci jednotlivých resortů byl formulován v materiálu „Záměry tvorby programů prevence před povodněmi“, který vláda vzala na vědomí usnesením č. 897 ze dne 13. září 2000. Věcná náplň a struktura jednotlivých programů prevence před povodněmi je v současné době svěřena do působnosti Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra.
 
V současné době je předkládána v pořadí již třetí hodnotící Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi. První dvě zprávy byly vládou vzaty na vědomí usnesením vlády č. 335 ze dne 7. dubna 2003, resp. usnesením vlády č. 383 ze dne 12. dubna 2006.
 
Předkládaná zpráva je plněním tohoto usnesení a přináší informace o realizaci programů prevence před povodněmi za období let 2006 až 2008. Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2008 v členění podle jednotlivých resortů.
 
Zároveň bylo usnesením vlády č. 496 ze dne 10. května 2006 (bod II., 5) uloženo ministru zemědělství pravidelně předkládat (po projednání s ministrem financí vždy do 30. dubna každého kalendářního roku) Poslanecké sněmovně Parlamentu informaci o realizaci protipovodňových opatření v České republice za předcházející kalendářní rok. Z tohoto důvodu je navrhováno, aby část zprávy (za působnost Ministerstva zemědělství) byla předložena Poslanecké sněmovně jako plnění výše uvedeného usnesení vlády.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem