přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

18. 8. 2010 - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

12.8.2010

Popis stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a přehled všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Předkládaný materiál Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009 je závazným podkladem publikace, která je tradičně označována jako Modrá zpráva. Tato zpráva je předkládána Ministerstvem zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí s úvodním slovem obou ministrů, což dokladuje nezbytnost úzké spolupráce obou resortů v této oblasti.

Usnesením vlády ČR č. 770 ze dne 11. července 2007 bylo ministrovi zemědělství a ministrovi životního prostředí uloženo předložení společné Modré zprávy 2009 do vlády k informaci nejpozději do 31. srpna letošního roku. Na základě urychlené přípravy a potřeby dodržet termín včasného vydání je tato Zpráva předložena vládě k informaci již nyní.

Cíle této každoroční zprávy se týkají popisu stavu ochrany vod, jež spočívá v ochraně množství a jakosti povrchových i podzemních vod a povodňové ochrany, a to v souladu s požadavky českého i komunitárního práva a také přehledu všech činností zahrnovaných do systému vodního hospodářství v působnosti resortů Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

Obsahová náplň navazuje na dlouholetou tradici mnohostranného hospodaření s vodou a  využívání vodních zdrojů v ČR a zároveň dokladuje, jak se naše republika vypořádává s cíli ochrany vod před znečištěním, povodňové ochrany i zajištěním vody v dostatečném množství a požadované jakosti. Zpráva obsahuje informace o hydrologické bilanci, povodňových situací, jakosti povrchové a podzemní vody, nakládání s vodami, zdrojích znečištění, správě vodních toků, dále pak informace o vodovodech a kanalizacích, rybářství a rybníkářství, státní finanční podpoře vodního hospodářství a ochrany vod, legislativních opatřeních, prioritních úkolech a v neposlední řadě informace o mezinárodních vztazích a výzkumu a vývoji v obou hlavních popisovaných oblastech, tj. vodním hospodářství a ochraně vod.

Modrá zpráva 2009 bude v tiskové podobě (české a anglické verze) připravena rámcově v podobném rozsahu zprávy za rok 2008, aby byla zajištěna návaznost informačních souborů v delších časových řadách, a to zejména v tabulkách a grafech. Vynechána bude pouze kapitola Vodní politika ve vztahu k Programovému prohlášení vlády.

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem