přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

18. 7. - materiály na jednání vlády

18.7.2016

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 2, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

 

Bod č. 13, k projednání s rozpravou

Návrh dalšího postupu České republiky ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího rozhodnutí Evropské komise, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) – auditní šetření AA/2014/002/CZ

 

Bod č. 23, k projednání bez rozpravy

Příspěvek České republiky nadaci Global Crop Diversity Trust

 

Bod č. 13, pro informaci

Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

Předkládají: ministr zemědělství a ministr zdravotnictví

 

Bod č. 15, pro informaci

Informace pro vládu České republiky o zadávání veřejných zakázek s názvem „Optimalizace velikosti a rozměrových parametrů půdních bloků “ a „Podpora infiltrace a retence vody v degradovaných zemědělských půdách“, které společně tvoří nadlimitní veřejnou zakázku. Zakázky budou zadány na základě výjimky podle § 18 ZVZ odst. 1 písm. c) Výzkum a vývoj

 

Bod č. 16, pro informaci

Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Digitalizace Komplexního průzkumu půd (KPP)“ v jednacím řízení bez uveřejnění

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem