přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

18. 5. - materiály na jednání vlády

15.5.2015

Bod č. 5, pro informaci

Informace vládě ČR o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Aktualizace a domapování bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ), zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map, vedení a údržba Celostátní databáze BPEJ, poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Obsahem materiálu je informace o úmyslu Státního pozemkového úřadu (SPÚ) zahájit jednání o uzavření smlouvy s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy v rámci nadlimitní veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění.

Účelem veřejné zakázky je aktualizace bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) do stádia zpracované změněné mapy BPEJ včetně digitalizace, vedení Celostátní databáze BPEJ a komplex činností s nimi spojených, včetně doplňování mapových podkladů, poskytování metodické a kontrolní činnosti pozemkovým úřadům, zpracování digitálních dat BPEJ z Celostátní databáze BPEJ pro pozemkové úpravy, domapování a zajištění doplňování mapových podkladů databáze BPEJ, zpracování dat BPEJ pro tvorbu digitálních katastrálních map, kontrola změn BPEJ souvisejících s prováděním komplexních pozemkových úprav, řešení odvolání a aktualizace BPEJ. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 21.000.000 korun bez DPH. Tyto finanční prostředky jsou zohledněny v předpokládaných nákladech SPÚ na rok 2015 a 2016.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem