přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

16. 6. – materiály na jednání vlády

13.6.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

č. 3 (k projednání s rozpravou)

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č.479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů

Návrh úpravy nařízení vlády je převážně legislativně technického charakteru. V souladu s nitrátovou směrnicí a vodním zákonem stanovuje možnou revizi akčního programu pro zranitelné oblasti v polovině jeho trvání. Cílem nitrátové směrnice je snížit znečištění vod způsobované dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházet dalšímu znečišťování. Na základě této směrnice jsou členské státy povinny vymezit území, která jsou odvodňována do vod znečištěných dusičnany ze zemědělských zdrojů. Tato území se nazývají „zranitelné oblasti“. V nich musí povinně všichni zemědělci dodržovat nejen zásady správné zemědělské praxe, ale i tzv. akční program. Vymezení zranitelných oblastí podléhá na základě vyhodnocení monitoringu znečištění vod dusičnany pravidelné revizi ve čtyřletých intervalech spolu s aktualizací akčního programu. Plánovaná komplexní revize připadá na rok 2016.

č. 13 (k projednání s rozpravou)

Odůvodnění významné veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Vodní dílo Šance - převedení extrémních povodní“

Účelem investiční akce „Vodní dílo Šance – převedení extrémních povodní“, která bude předmětem veřejné zakázky, je jednak zvýšení bezpečnosti vodního díla, aby byla možná bezpečná transformace povodňové vlny PV 10000, a jednak uvedení vodního díla do bezpečného stavu obnovením všech jeho funkcí. Zejména jde o obnovení funkce původního retenčního objemu 15 mil. m3. Technické řešení zahrnuje výstavbu nového bočního přelivu s pevnou přelivovou hranou včetně vybudování nového skluzu. Součástí stavby je zvýšení hráze a zvýšení úrovně těsnicího jádra, nový vlnolam a komunikace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 735 mil. Kč bez DPH. Realizace této veřejné zakázky je vázána na finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora prevence před povodněmi III.

č. 17 (k projednání s rozpravou)

Návrh na propůjčení státního vyznamenání České republiky - Řádu Bílého lva II. třídy

Sir Nicholas George Winton v roce 1939 zachránil před transportem do koncentračních táborů 669 převážně židovských dětí z Československa. Děti zachránil zcela nezištně a o tomto činu nehovořil, dokud jeho manželka nenašla v roce 1988 seznamy dětí a příslušné dokumenty. Udělení nejvyššího vyznamenání napomůže informovanosti o této části naší historie u nás i v zahraničí. Tento hrdinský čin Nicholase Wintona naprosto oprávněně zasluhuje ocenění nejvyšším státním vyznamenáním České republiky.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem