přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

16. 3. - materiály na jednání vlády

13.3.2015

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 2, pro informaci

Informace k plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012

Materiál informuje vládu o stavu, průběhu a hodnocení smluv, které v loňském roce uzavřely Lesy ČR s  firmami na zajištění lesnických činností, jako jsou například pěstební práce, těžba a prodej dřeva v letech 2015 až 2019. Informaci o plnění Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p. od roku 2012 předkládá Ministerstvo vládě každoročně.

Bod č. 17, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Materiál na základě reformy Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 stanovuje s účinností od 1. dubna 2015 podmínky pro poskytování přímých plateb (jednotná platba na plochu zemědělské půdy, platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí, dobrovolná podpora vázaná na produkci, platba pro mladé zemědělce).  Přímé platby představují dotace v objemu přibližně 23 miliard korun ročně. Žadatelem může být pouze aktivní zemědělec, který je evidován jako zemědělský podnikatel. Novinkou je platba pro zemědělce dodržující postupy příznivé pro klima a životní prostředí, tzv. ozelenění. Cílem je snížit negativní dopady zemědělské činnosti např. udržováním trvalých travních porostů nebo pěstováním různých druhů plodin na poli. Evropské předpisy umožnují podporovat citlivé sektory, v České republice je to například produkce chmele, brambor, některých druhů ovoce a zeleniny, cukrové řepy nebo chov masných telat. Platbu pro mladé zemědělce může až po dobu 5 let získat podnikatel, který hospodaří na pozemcích s maximální výměrou 90 hektarů.

Bod č. 18, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.                

Návrh souvisí s novelou zákona o myslivosti, která začne platit od 1. dubna 2015. Novela zakotvuje kompetenci krajských úřadů rozhodovat o poskytnutí dotací na vybrané myslivecké činnosti a zároveň umožňuje úřadům kontrolovat, jestli příjemci dodržují podmínky pro udělení podpory. Nařízení také umožní užívat více odchytových zařízení na odchyt divokých prasat. Dosud bylo možné umístit jedno zařízení na 250 hektarů honitby, podle nového nařízení bude možné nastražit jedno zařízení na 150 hektarů honitby. Materiál také navrhuje zvýšit příspěvky na využívání k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese (např. práce s koňmi při těžbě dřeva) a na ochranu ohrožených druhů zvěře (vypouštění nakoupených nebo odchovaných tetřevů hlušců). 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem