přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. 9. - materiály na jednání vlády

12.9.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 16, k projednání s rozpravou

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

Cílem navržené právní úpravy je zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitele s ohledem na bezpečnost potravin, včetně těch, které jsou prodávány z pojízdných prodejen, případně na tržnicích či tržištích. Je třeba současně zaručit, aby na trh nebyly uváděny potraviny, které nejsou bezpečné. Česká republika využila možnosti stanovené legislativou EU požadovat od provozovatelů, kterým bylo zasláno zboží z jiného členského státu, oznámení příchodu tohoto zboží příslušnému kontrolnímu orgánu. Nejvýznamnější změnou a přínosem je celistvější pokrytí veterinárního dozoru nad živočišnými produkty nabízenými českým spotřebitelům a jeho účelnější a zároveň nediskriminační organizace (tzn., že tyto kontroly musejí vycházet ze stejných principů a musejí být prováděny se stejnou intenzitou jako kontroly produktů vyrobených v ČR). Prodej formou pojízdných prodejen zahraničních podnikatelů nepodléhal dosud této informační povinnosti.

 

Bod č. 11, k projednání bez rozpravy

Návrh na schválení Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaného v New Yorku dne 23. června 2011

Předkládají: ministři životního prostředí, zemědělství a zahraničních věcí

Nagojský protokol byl přijat 29. října 2010 na 10. zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v Nagoji v Japonsku. Jeho cílem je zajistit transparentní podmínky přístupu ke genetickým zdrojům. Spravedlivé a rovnocenné sdílení finančních a jiných přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů a s nimi souvisejících tradičních znalostí, společně s předáváním příslušných technologií, má přispět k efektivní ochraně biodiverzity a trvale udržitelnému způsobu využívání jejích složek.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem