přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. 9. 2010 - Návrh I. změny rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010

13.9.2010

Rozpočet PF

Předkládací zpráva

Dne 22. 4. 2010 byl zákonem č. 140/2010 Sb., změněn zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Podle této novely může vláda rozhodnout o použití příjmů Pozemkového fondu České republiky (dále jen PF ČR) na národní doplňkové platby k přímým podporám pro rok 2010 ve výši 1 500 mil. Kč (§15 odst. 6, písm. h)) a na podporu značky kvality „KLASA“ ve výši 150 mil. Kč (§15 odst. 6, písm. i)).

Dále PF ČR může poskytovat finanční prostředky, které lze čerpat v závislosti na průběhu prací postupně, na pozemkové úpravy, a to do výše 400 mil. Kč ročně (§15 odst. 4). Novelizace §15 odst. 4 umožňuje PF ČR poskytovat finanční prostředky obecně na pozemkové úpravy, bez jakéhokoliv omezení (v původním znění zákona bylo možné prostředky použít pouze na upřesnění nebo rekonstrukci přídělů v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením). Tato skutečnost vyvolává potřebu zvýšení rozpočtu na rok 2010 v položce Ostatní výdaje – pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením z 350 mil. Kč na 400 mil. Kč. Rovněž je nutné při posuzování celkové finanční bilance k 31. 12. 2010 zohlednit vázané finanční prostředky na pozemkové úpravy v okresech s nedokončeným přídělovým a scelovacím řízením a na ostatní pozemkové úpravy ve výši cca 1,750 mld. Kč (bude čerpáno průběžně v následujících letech).

Vzhledem k tomu, že výše uvedené položky nejsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu PF ČR na rok 2010, předkládá PF ČR návrh na I. změnu rozpočtu na rok 2010. Materiál projednala dozorčí rada dne 30. 6. 2010 a vzala ho bez připomínek na vědomí. Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením a jeho vypořádání je uvedeno pod bodem V.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem