přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. 6. 2009 - Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu

11.6.2009

Předkládací zpráva

II.

 
V souladu se zákonem č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu, ve znění pozdějších předpisů, předkládá presidium Pozemkového fondu vládě České republiky k projednání materiál „Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008“ před jeho předložením ke schválení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Uvedený materiál na základě §6 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů projednalo presidium Pozemkového fondu České republiky dne 22. 4. 2009 a doporučilo materiál předložit k projednání vládě České republiky. Dozorčí rada projednala materiál „Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2008 a Účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 2008“ dne 30. 4. 2009 a vzala ho bez připomínek na vědomí. Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením a jeho vypořádání je uvedeno pod bodem VI.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem