přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

15. 6. 2009 - Výroční zpráva o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2008

11.6.2009

Předkládací zpráva

II.

 
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, v platném znění (dále jen „SZIF“), a v návaznosti na plán nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2009 předkládá SZIF prostřednictvím Ministerstva zemědělství „Výroční zprávu o činnosti Státního zemědělského intervenčního fondu a čerpání finančních prostředků za rok 2008“.
 
Výroční zpráva o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků za rok 2008 v části čerpání finančních prostředků, vychází z „Účetní závěrky za rok 2008“, kterou ověřil nezávislý auditor pro audit, účetnictví, poradenství firma BDO Prima CA s.r.o., M. Stejskalové 14, Brno, Osvědčení Komory auditorů ČR č. 305.
 
Ve výroku auditora ze dne 16. března 2009 je uvedeno „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Státní zemědělský intervenční fond k 31. prosinci 2008 a nákladů a výnosů za rok 2008, v souladu s českými účetními předpisy“.
        
Výroční zpráva o činnosti SZIF a čerpání finančních prostředků za rok 2008 byla  projednána a schválena Poradou vedení SZIF dne 20. března 2009 a dále dne 26. března 2009 projednána a vzata na vědomí Dozorčí radou SZIF. Dne 28. dubna 2009 byla projednána a schválena poradou ministra.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem