přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

14. 7. - materiály na jednání vlády

11.7.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 29 (k projednání s rozpravou) 

Žádost Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. o změnu účelovosti části poskytnuté dotace z roku 2013

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRLF) rozděloval dotace na pomoc zemědělcům postižených povodní z června 2013 ve formě úročených „povodňových“ půjček, na jejichž financování koncem roku 2013 obdržel ze státního rozpočtu 200 milionů korun. Po vyhodnocení žádostí počátkem roku 2014 poskytl PGRLF poškozeným zemědělcům půjčky v celkovém objemu 20 milionů korun. PGRLF žádá vládu, aby zbylých 180 milionů korun mohl využít v roce 2014 v rámci programů Zemědělec a Podpora pojištění.

Bod č. 33 (k projednání s rozpravou) 

Informace pro Vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Registry MZe – požadavky Společné zemědělské politiky“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Účelem zakázky je uzavřít smlouvu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, která zajistí technické úpravy systému registrů, které Ministerstvo zemědělství provozuje povinně podle schválené Společné zemědělské politiky EU. Formu jednacího řízení bez uveřejnění volí Ministerstvo zemědělství kvůli časové tísni vzniklé načasováním oznámení změn v evropské a národní legislativě administrace dotací. Cílem je postupovat transparentně, efektivně a neohrozit žádným způsobem vyplácení dotací. Veřejná zakázka se týká zejména registru půdy LPIS a registru zvířat IZR. Zapracování většiny klíčových změn do registrů musí být hotové do konce roku 2014.

Bod č. 1 (pro informaci)

Zpráva o pokroku v realizaci opatření legislativní i nelegislativní povahy zpracovaná v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 15. 1. 2014 č. 49

Materiál navazuje na dřívější aktivity Ministerstva pro místní rozvoj-Národního orgánu pro koordinaci v oblasti implementace fondů EU v ČR. Témata řešená v materiálu se týkají zejména finančního řízení, kontroly a dalších specifických otázek implementace. Naplnění těchto úkolů přispěje ke zjednodušení systému čerpání peněz z fondů EU. Materiál společně předkládají ministryně pro místní rozvoj, 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí, ministryně práce a sociálních věcí a ministr zemědělství.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem