přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

14. 1. – materiály na jednání vlády

13.1.2015

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 7, pro informaci

Informace Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu o stavu plnění opatření přijatých ke zjištěním uvedeným v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/03 „Peněžní prostředky určené na přímé platby“

Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) uskutečněné od února do července 2013 bylo prověřit, zda peníze státního rozpočtu a EU určené k přímým platbám v rámci Společné zemědělské politiky byly poskytnuty v souladu se stanovenými podmínkami; ověřit účinnost systémů řízení a kontroly pro poskytování nárokových plateb. Podle závěru NKÚ byl systém implementace a administrace přímých plateb pro kontrolované období (rok 2012, u národních doplňkových plateb rok 2011) funkční a účinný. Přesto kontrola upozornila na některé nedostatky, například uvést evidenci krajinných prvků do souladu s evropskými předpisy. MZe a SZIF zpracovaly ke kontrolním zjištěním NKÚ stanovisko, které schválila vláda 2. 1. 2014 svým usnesením. Na jeho základě pak byla zpracována předkládaná informace o plnění nápravných opatření.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem