přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

13. 7. 2009 - Informace Ministerstva zemědělství o odstranění nedostatků v oblasti účetnictví uvedených

7.7.2009

V Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem.

I.

 

Předkládací zpráva

 
V souladu s úkolem uloženým ministerstvu zemědělství usnesením vlády č. 301 ze dne 16. března 2009 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem je členům vlády České republiky předkládána „Informace Ministerstva zemědělství o odstranění nedostatků v oblasti účetnictví uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/18 Hospodaření Ministerstva zemědělství se státním majetkem“.
 
Cílem výše uvedené kontrolní akce bylo prověřit hospodaření s nemovitým majetkem, včetně souvisejících peněžních prostředků a finančních transakcí, u Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) a přezkoumat vnitřní kontrolní systém v této oblasti.
 
Kontrolovaným obdobím byl rok 2007, v případě věcných a časových souvislostí i období předcházející a následující.
 
Z bodu III. „Vyhodnocení“ kontrolního závěru vyplývá, že byly zjištěny určité nedostatky v dodržování zákona č. 563/1991 Sb. (zákon o účetnictví) a v dodržování zákona č. 219/2000 Sb. (zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích).
 
MZe reagovalo na zjištěné nedostatky již v průběhu kontrolní akce, případně bezprostředně po jejím ukončení, důsledně analyzovalo veškerá zjištění obsažená v kontrolním závěru NKÚ.
 
V předkládané informaci jsou uvedena opatření, která MZe přijalo v oblasti účetnictví, tj. především ve věci inventarizace a účtování majetku.
Stav zjištěný NKÚ, který v době kontroly vykazoval pochybení, byl napraven a  opatření jsou plněna.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem