přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

12. 7. 2010 - Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky

7.7.2010

Informační materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářství v České republice v daném období.

Předkládací zpráva

V návaznosti na usnesení vlády č. 1567 ze dne 21. prosince 2009, jímž se stanoví plán nelegislativních úkolů vlády na I. pololetí 2010, předkládá Ministerstvo zemědělství již šestnácté vydání publikace „Zpráva  o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009“.

Předkládaná zpráva je koncipována na základě získaných zkušeností se zpracováním v předchozím období, na základě připomínkového řízení a ve snaze o zvyšování odborné úrovně a vypovídací schopnosti tohoto materiálu.

Zpráva dokumentuje, jakým způsobem se u nás uplatňují závěry pan – evropského procesu o ochraně lesů v Evropě a zdůrazňuje skutečnost, že obhospodařování lesů v České republice po vstupu do EU je zaměřeno na trvale udržitelné hospodaření a je plně v souladu s principy lesnické strategie EU.

Předkládá se do vlády jako informativní materiál, který poskytuje ucelený přehled o stavu lesního hospodářství v České republice v daném období a je dalším pokračováním informačního souboru, navazujícího na obdobné zprávy uveřejněné v předcházejících patnácti letech. Zpráva odpovídá obdobným materiálům zemí EU.

V předloženém materiálu, který bude projednán, jsou obsaženy nejdůležitější objektivní informace z oblasti lesního hospodářství i navazujících odvětví, které nastaly v průběhu roku 2009. Tato zpráva si neklade za cíl provádět obsáhlé analýzy uvedených skutečností, hledat příčiny nastalých jevů či ukládat a vymezovat opatření, která svým pojetím směřují do budoucnosti.

S ohledem na aktuálnost uvedené problematiky, zkušenosti z předcházejících let a zájem odborné lesnické i laické veřejnosti o tuto publikaci, bude „Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009“ vydána  tiskem, zpracována na elektronickém nosiči – CD ROM a zveřejněna rovněž na Internetu (www.uhul.cz).

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem