přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

12. 7. 2010 - Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009

7.7.2010

Výroční zpráva PF ČR za rok 2009.

Předkládací zpráva

V souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů předkládá ředitel Pozemkového fondu České republiky do Porady ministra materiál „Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2009 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2009“.

Dozorčí rada projednala materiál dne 29. 4. 2010 a doporučila ho předložit ministrovi zemědělství s návrhem na projednání vládou. Vláda poté materiál předkládá se svým stanoviskem Poslanecké sněmovně ke schválení. Materiál prošel mezirezortním připomínkovým řízením a jeho vypořádání je uvedeno pod bodem VI.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem