přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

12. 7 . 2010 - Informace o stavu v zásobování pitnou vodou a jakosti dodávané vody

7.7.2010

Usnesením vlády ČR č. 619 ze dne 11. listopadu 1992 bylo uloženo informovat vládu každý sudý rok o stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jakosti dodávané vody.

Předkládací zpráva

Usnesením vlády ČR č. 619 ze dne 11. listopadu 1992 bylo uloženo informovat vládu každý sudý rok o stavu v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jakosti dodávané vody.

Ke zpracování informace bylo použito podkladů subsystému II. programu „Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí“, který je provozován Ministerstvem zdravotnictví a údajů ČSÚ.

Informace reaguje na Směrnici Rady 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu, která byla přijata v závěru roku 1998 a byla zapracována do právních předpisů České republiky přijatých v letech 2000/2001. Obsahuje rovněž informace o zavedení monitoringu jakosti pitné vody a jakosti povrchových vod používaných k úpravě na vodu pitnou.

Z výsledku šetření vyplývá, že jakost vody z vodovodů pro veřejnou potřebu se každoročně mírně zlepšuje.

Informace byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem