přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

10. 11. 2010 - Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

9.11.2010

Česká republika, ale i většina zemí Evropy je od začátku devadesátých let minulého století zasahována zvýšeným výskytem extrémních povodní, které neměly v předcházejících 50 až 100 letech obdoby. Reakcí prakticky ve všech státech bylo zpracování strategií prevence před povodněmi s cílem omezit především ztráty na životech a materiální škody, které silně zasáhly do hospodaření řady postižených regionů a zemí.

Realizace protipovodňových opatření je prozatím v České republice zabezpečena do roku 2013. S ohledem na nutnost zajištění pokračování realizace preventivních opatření na ochranu před povodněmi v období po roce 2013, zejména jejího finančního zabezpečení, zpracovalo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí Koncepci řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření (dále jen „Koncepce“).

Účelem Koncepce bylo na základě zhodnocení současných programů zapojit také opatření v krajině, stanovit způsoby zpracování návrhů a realizace preventivních protipovodňových opatření po roce 2013 a zejména navrhnout strategii jejich financování.

K zajištění další etapy realizace preventivních protipovodňových opatření jsou v Koncepci formulovány hlavní principy, které je nutno uplatňovat a soubor úkolů, které musí jednotlivé subjekty zpracovat, resp. vyřešit. Nejvýznamnější je vytvoření a zajištění diverzifikovaných finančních zdrojů, neboť do budoucna není možné nadále počítat s výrazným financováním ze státního rozpočtu a dále nalézt vhodnou formu spoluúčasti ohrožených subjektů před povodňovými riziky a systému pojištění.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem