přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

1. 10. - materiály na jednání vlády

30.9.2014

Informace o materiálech, které předkládá Ministerstvo zemědělství

Bod č. 3 (k projednání s rozpravou) 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona zajišťuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství – Krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v letošním roce administraci těchto příspěvků zajišťují. Změna zákona zakotvuje kompetenci krajských úřadů v přenesené působnosti rozhodovat o poskytnutí finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti a v souvislosti s tím provádět kontrolu dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků. Jedná se o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2013.

Bod č. 4 (k projednání s rozpravou) 

Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

Koncem roku 2012 zanikl Pozemkový fond ČR, jehož právním nástupcem se stal Státní pozemkový úřad, a tím došlo ke sloučení agendy Pozemkového fondu ČR, Ústředního pozemkového úřadu a pozemkových úřadů v rámci Státního pozemkového úřadu. V návaznosti na sloučení agend a vznik Státního pozemkového úřadu byl zpracován návrh pro aktualizaci vymezení státních pozemků pro vytvoření rezervy, neboť Státní pozemkový úřad vytváří rezervu státních pozemků vymezených k uskutečnění národních rozvojových programů. S pozemky naloží podle nařízení vlády Státní pozemkový úřad bezúplatně v souladu s rozvojovými programy ve prospěch ústředních orgánů státní správy, pro které byla rezerva vytvořena. Vymezením rozsahu nezbytné rezervy státní půdy by měl být do budoucna vyřešen zejména problém rezortu Ministerstva dopravy ohledně pozemků potřebných pro dopravní stavby. Ministerstvo zemědělství vymezilo pozemky potřebné pro protipovodňové úpravy. Celkový počet navržených pozemků obsažených v návrhu nařízení vlády je přibližně 550 o výměře cca 245 hektarů. Údaje o jednotlivých pozemcích zařazených do rezervy státních pozemků vycházejí z dat katastru nemovitostí platných k 1. 6. 2014.

Bod č. 21 (k projednání bez rozpravy) 

Závěrečné vyhodnocení programu 229 110 – Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku

Cílem programu byla obnova koryt vodních toků a vodních děl poškozených povodněmi a provedení stabilizačních staveb či změn staveb zajišťujících trvalou funkčnost koryt vodních toků, jejich zkapacitnění a zlepšení odtokových poměrů v krajině. V rámci programu bylo realizováno celkem 2 493 akcí, z toho 413 akcí investičních, 2 022 akcí neinvestičních a 58 akcí smíšeného charakteru. Státní rozpočet podpořil v letech 2002 až 2013 obnovu koryt a vodních děl částkou přesahující 6,5 miliardy korun.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem