přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
16.4.2009

20. 4. 2009 - Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi k 31.12.2008

Zpráva uvádí požadované cíle jednotlivých programů a podprogramů a podává detailní informaci o jejich věcném a finančním plnění ke konci roku 2008 v členění podle jednotlivých resortů.


25.3.2009

30. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 224/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

Společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty. Jedná se o novelizaci nařízení č. 224/2004 Sb. z důvodu zjednodušení právní úpravy.


19.3.2009

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek

Při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů.


19.3.2009

23. 3. 2009 - Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování přímých podpor, některých podpor

V rámci společné organizace trhu s vínem a některých podpor Programu rozvoje venkova, za účelem snížení nebo vyloučení dotací z důvodu porušení podmíněnosti, a kterým se mění některá související nařízení vlády.


1.3.2009

6. 4. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy

Při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o novelu nařízení vlády č. 115/2004 Sb., z důvodu změny časového období. 254/09.5.2.2009

9. 2. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

Z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.


2.2.2009

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

Vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.


28.1.2009

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací

Na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.


22.1.2009

22. 1. 2009 - Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky

Dosavadní výše odvodů činila 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 1,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem. Podle předloženého materiálu bude výše odvodů nově oproti současnému stavu činit 4,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 2,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem.

zobrazit po