přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
1.3.2009

6. 4. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy

Při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o novelu nařízení vlády č. 115/2004 Sb., z důvodu změny časového období. 254/09.5.2.2009

9. 2. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků

Z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně některých zákonů, a zákona, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.


2.2.2009

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění

Vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů.


28.1.2009

2. 2. 2009 - Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací

Na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.


22.1.2009

22. 1. 2009 - Změna Příspěvkového řádu Agrární komory České republiky

Dosavadní výše odvodů činila 2,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 1,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem. Podle předloženého materiálu bude výše odvodů nově oproti současnému stavu činit 4,- Kč za 1 ha zemědělské půdy a 2,- Kč za 1 ha lesní půdy nebo vodní plochy obhospodařované členstvem.


12.1.2009

12. 1. 2009 - Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2009 - 2011

Předkládací zpráva pro jednání vlády.5.1.2009

5. 1. 2009 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

A o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
5.1.2009

5. 1. 2009 - Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky ke zrušení organizace Jihomoravské pekárny

Státní podnik podle ustanovení § 6 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

zobrazit po