přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Věstník Ministerstva zemědělství ČR 2/2010, září 2010

Číslo: 2/2010
PDF: Věstník Ministerstva zemědělství ČR 2/2010, září 2010
Obsah věstníku:
  • Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci
  • Seznam laboratoří pověřených Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí k provádění laboratorních rozborů pro účely hodnocení a zatřiďování vína
  • Směrnice Ministerstva zemědělství o akreditaci poradců MZe a jejich vedení v Registru poradců Ministerstva zemědělství
  • Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6911 - Provozní řád kanalizace
  • Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6930 - Obsluha a údržba čistíren odpadních vod
  • Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 7121 - Požadavky na jakost vody dopravované potrubím při teplotě do 25oC
  • Oznámení o vydání odvětvové technické normy vodního hospodářství TNV 75 6011 - Ochrana prostředí kolem kanalizačních zařízení