přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Informace o legislativním procesu návrhu vyhlášky, který je od 7. 2. 2018 publikován ve Sbírce zákonů pod č. 18/2018 Sb., s účinností od 22. 2. 2018.

Rok vydání:2017
Tématické oblasti: Legislativa (národní/EU)

Návrh vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

Vyhláška je od 7. 2. 2018 publikována ve Sbírce zákonů pod č. 18/2018 Sb., s účinností od 22. 2. 2018.

Návrh vyhlášky projednán dne 20. 11. 2017 pracovní komisí Legislativní rady vlády.

Návrh vyhlášky předložen k projednání v pracovní komisi Legislativní rady vlády dne 2. 11. 2017.

Meziresortní připomínkové řízení proběhlo od 15. 9. 2017 do 9. 10. 2017.

Cílem předkládaného návrhu vyhlášky je podrobně upravit veterinární požadavky na chov včel a včelstev a o opatření pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel.

Znění návrhu vyhlášky s odůvodněním je k dispozici zde (webové stránky Úřadu vlády – Portálu ODok - veřejně přístupná Knihovna připravované legislativy).

Znění textu vyhlášky č. 18/2018 Sb. publikované ve Sbírce zákonů je k dispozici zde (webové stránky Ministerstva vnitra).