přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přijaté předpisy - dosud neúčinné

V této sekci naleznete přehled právních předpisů připravených Ministerstvem zemědělství, které jsou v současné době publikovány ve Sbírce zákonů a jsou již platné, ale dosud nejsou účinné.


9.9.2021

Vyhláška č. 331/2021 Sb.

Vyhláška č. 331/2021 Sb.,o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství. Vyhláška je účinná dnem 1. ledna 2022.


3.9.2021

Vyhláška č. 312/2021 Sb.

Vyhláška č. 312/2021 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška je účinná ode dne 1. října 2021.


3.9.2021

Vyhláška č. 309/2021 Sb.

Vyhláška č. 309/2021 Sb., o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv. Vyhláška je účinná ode dne 1. října 2021.


3.9.2021

Zákon č. 299/2021 Sb.

Zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Zákon je účinný ode dne 1. října 2021, část ode dne 1. ledna 2022 a část ode dne 16. července 2022.


26.5.2021

Vyhláška č. 204/2021 Sb.

Vyhláška č. 204/2021 Sb., o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Vyhláška je účinná ode dne 1. ledna 2022.


24.5.2021

Vyhláška č. 202/2021 Sb.

Vyhláška č. 202/2021 Sb., o lesní hospodářské evidenci. Vyhláška je účinná ode dne 1. ledna 2022.


17.7.2018

Vyhláška č. 139/2018 Sb.

Vyhláška č. 139/2018 Sb., o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků. Vyhláška bude účinná uplynutím 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 82 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 ze dne 16. dubna 2014 o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES.