přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nový právní předpis účinný od 1. 7. 2021, část od 1. 1. 2022

9.6.2021

Novela nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol

Ve Sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 228/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízením vlády č. 74/2017 Sb. je upravena implementace evropských školních projektů „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“ na národní úrovni ČR.

Poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol plní především zdravotní a sociální funkci. Ze zdravotního hlediska tento projekt reaguje na negativní stravovací návyky dětí, nabízí žákům ve školách především čerstvé ovoce, zeleninu a neochucené mléčné výrobky.

Cílem novely nařízení vlády je především reagovat na požadavky orgánů EU a na další poznatky a zkušeností vyplývajících z aplikační praxe novely nařízení vlády, a to zejména:

  • nahrazuje dosavadní maximální výši podpory stanovením pevné výše dotace; sazba za porci je pevně stanovena na základě odborné studie Ústavu zemědělské ekonomiky a informaci,
  • zjednodušuje požadavky na žadatele o schválení podpory vypuštěním distributora,
  • zjednodušuje administraci projektu Mléko do škol tím, že ochucené mléčné výrobky budou dodávány zdarma pouze v rámci doprovodných vzdělávacích opatření, a
  • od školního roku 2022/2023 zavádí povinnost pro žadatele o podporu provádět doprovodná vzdělávacích opatření, která byla dosud dobrovolná; v rámci těchto opatření bude možné zdarma jako ochutnávky dodávat do škol i ochucené mléčné výrobky.

V rámci ČR je do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ zapojeno 3 991 základních škol (930 831 žáků) a do projektu „Mléko do škol“ je zapojeno 3 674 základních škol (849 526 žáků). Celková roční finanční dotace pro oba evropské školní projekty činí v rámci rozpočtu ČR zhruba 490 mil Kč, přičemž finanční příspěvek z rozpočtu EU byl pro školní rok 2019/2020 kolem 158,2 mil. Kč. 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem