přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koncepce poradenského systému MZe na léta 2009-2013

Dne 15. 12. 2008 byla schválena nová koncepce poradenství, která upravuje poskytování poradenství pro oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, vodní hospodářství a pro rozvoj venkova.

Rok vydání:2008
Tématické oblasti: Poradenství, Základní publikace a dokumenty
Vydal:Ministerstvo zemědělství

V souladu s Programovým prohlášením vlády je navrhovaný poradenský systém resortu zemědělství zaměřen na oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, vodního hospodářství a rozvoj venkova.

Poradenství je poskytováno různými formami, které tvoří jednotlivé stupně od informativního všeobecného poradenství, přes odborné poradenství, individuální terénní poradenství, až po syntetické informace poskytované prostřednictvím navzájem propojených webových stránek.

Všechny stupně na sebe navazují, vzájemně se doplňují a podporují a tím vytvářejí ucelený systém, který je finančně zabezpečen prostřednictvím podpůrných programů. V příloze článku je uveden text dokumentu tak, jak byl schválen vedením MZe.

Směrnice Ministerstva zemědělství č.j. 214610/2012-MZE-17013 ze dne 12. 2. 2013 o akreditaci poradců a jejich vedení v Registru poradců akreditovaných Ministerstvem zemědělství

Ministerstvo zemědělství v souladu se schválenou koncepcí poradenského systému MZe na léta 2009-2013 č.j. 8182/2008-18010 ze dne 15. 12. 2008 vydává tuto směrnici s resortní působností.

Cílem akreditace je vytvořit kvalifikační zázemí pro funkční zemědělský poradenský systém.

 

Přílohy