přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
3.5.2016

Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030

Strategický dokument schválený vládou dne 2.5.2016.26.3.2012

Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství do roku 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 424 KB)

Schválena usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2011 č. 927. Formuluje úkoly v působnosti Ministerstva zemědělství k vodnímu hospodářství do roku 2015.


11.1.2011

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 354 KB)

Dokument schválený usnesením vlády České republiky ze dne 10. listopadu 2010 č. 799.


6.2.2009

Koncepce zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 394 KB)

Vláda svým usnesením ze dne 26. ledna 2009 č. 113 schválila "Koncepci zemědělského aplikovaného výzkumu a vývoje do roku 2015".


13.1.2009

Koncepce poradenského systému MZe na léta 2009-2013

Dne 15. 12. 2008 byla schválena nová koncepce poradenství, která upravuje poskytování poradenství pro oblast zemědělství, lesnictví, rybářství, vodní hospodářství a pro rozvoj venkova.


27.7.2007

Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 – 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 851 KB)

Dokument schválený vládou ČR dne 25.7.2007 a předložený Evropské komisi k diskuzi.


20.6.2007

Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007–2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 788 KB)

Dokument schválený vládou ČR usnesením č. 499/2006 ze dne 10. 5. 2006. Strategický dokument pro rozvoj venkova ČR pro období 2007–2013, který se realizuje prostřednictvím programového dokumentu Program rozvoje venkova ČR na období 2007–2013.


25.5.2006

Koncepce potravinářství ČR pro období po vstupu ČR do EU (2004–2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 231 KB)

V předkládané koncepci je rámcově zachycena situace, problémy a výzvy Evropské unie v oblasti výroby potravin.


9.6.2004

Koncepce agrární politiky ČR pro období po vstupu do EU (2004–2013) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 724 KB)

Dokument schválený vládou ČR (usnesení vlády ČR ze dne 9. června 2004 č. 584).

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední