přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podmínky přepravy snadno zkazitelného zboží

21.7.2009

Základní informace o legislativních podmínkách přepravy snadno zkazitelného zboží.

Podmínky přepravy snadno zkazitelného zboží se řídí Zákonem o potravinách a tabákových výrobcích č. 110/1997 Sb., v platném znění, který v § 1011a řeší uvádění potravin do oběhu. V § 11 odst. 8 je dána povinnost provozovatele potravinářského podniku, který uvádí do oběhu nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou zeleninu nebo konzumní brambory, písemně oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu dozoru Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI), a to nejpozději v den zahájení uvádění do oběhu nebo v den vývozu. K této problematice se také vztahuje § 13 přeprava potravin a tabákových výrobků.

K dané problematice se dále vztahuje tzv. hygienický balíček (zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004)a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem