přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jaké jsou podmínky dovozu potravin do ČR a jak probíhá jejich kontrola?

14.8.2008

Seznam potravin, které se dováží do ČR z EU a ze zemí mimo EU. Kontrola z hlediska bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti před vstupem na český trh.

Celní správa České republiky získává statistické údaje o zboží, které se k nám dováží a předává je Českému statistickému úřadu. Na jeho webových stránkách www.czso.cz, v databázi zahraničního obchodu, lze vyhledat dle kódů celního sazebníku údaje o dovozu požadované položky. Celní sazebník je k dispozici na webových stránkách Celní správy České republiky.

Při obchodování v rámci Evropské unie funguje jednotný vnitřní trh, čili se nejedná o dovoz potravin. Úřední kontroly potravin jsou v celé Evropské unii prováděny dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

Pokud jde o úřední kontroly potravin dovážených ze třetích zemí, vztahuje se na ně Kapitola V zmíněného nařízení. Celní správa České republiky spolupracuje při kontrolách dovozu potravin s dozorovými orgány – při dovozu potravin živočišného původu se Státní veterinární správou ČR a při dovozu potravin jiného než živočišného původu se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. Pro potraviny, které jsou považovány za rizikovější (např. některé druhy koření, rozinky dovážené z určitých zemí, ořechy apod.) jsou stanoveny vyšší frekvence těchto kontrol.

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem