přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dovoz sušeného masa z USA do zemí EU

31.7.2009

Povinnosti dovozce, legislativa, obecné podmínky dovozu.

Dovoz sušeného masa („biltong“) ze třetích zemí do EU upravuje Rozhodnutí Komise 2007/777/ES v platném znění, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a vzory osvědčení pro dovoz některých masných výrobků a opracovaných žaludků, močových měchýřů a střev určených k lidské spotřebě ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 2005/432/ES. V souladu s tímto rozhodnutím je možné sušené hovězí maso dovážet z celého území USA, a to za podmínky, že maso, ze kterého byl tento masný výrobek vyroben, bylo podrobeno takovému ošetření, aby řezné plochy ukazovaly, že masný výrobek již nemá vlastnosti čerstvého masa.

Je nezbytné, aby výrobek pocházel ze schváleného zařízení. Seznam schválených závodů v USA je dostupný také na webových stránkách  Státní veterinární správy ČR, sekce Obchodování s vet. zbožím – Seznamy třetích zemí – Sanco (podniky) – Závody ze třetích zemí – seznam po zemích. Pozornost je nutné věnovat poznámkám na posledním listu seznamu. Pouze z uvedených závodů je dovoz sušeného hovězího masa do EU možný.

Každá zásilka musí být doprovázena veterinárním osvědčením a musí splňovat podmínky v něm ustanovené. Toto veterinární osvědčení musí být potvrzeno úředním veterinárním lékařem v dané zemi.

Dále je povinností dovozce informovat o příchodu zásilky s předstihem alespoň jednoho pracovního dne pohraniční veterinární stanici (PVS) místa vstupu do EU. Provádí se to zasláním vyplněné první části SVVD (společný veterinární vstupní doklad), který naleznete v příloze i s pokyny pro vyplnění. Zaslat je ho možné např. mailem nebo faxem. Protože ne každá PVS provádí veterinární kontroly dané komodity, je nutné si pro vstup do EU vybrat tu, která je pro veterinární kontrolu tohoto produktu schválená. Seznam PVS uvádí Rozhodnutí Komise 2008/807/ES, resp. Rozhodnutí Komise 2009/38/ES, pokud jde o změnu stanovišť hraniční kontroly v Německu, Francii, Itálii a Rakousku.

Dále podle zákona o veterinární péči v platném znění, osoby, které jako podnikatelé zacházejí se živočišnými produkty, musí požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o schválení a registraci, popř. jen o registraci podniku.

V případě dotazů týkajících se problematiky dovozu masných a mléčných výrobků, kontaktujte prosím Státní veterinární správu ČR, Odbor vnějších vztahů a  kontroly dovozu a vývozu Slezská 7, 120 56, Praha 2, email: int@svscrcz.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem