přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Existuje schválený Národní lesnický program pro stávající období a blízkou budoucnost?

9.3.2015

Schválený Národní lesnický program.

Posledním národním lesnickým programem v České republice je Národní lesnický program pro období do roku 2013 (NLP II) schválený usnesením vlády č. 1221 ze dne 1. října 2008. Realizací jednotlivých klíčových akcí se v letech 2008 až 2012 zabývala Koordinační rada Národního lesnického programu. Ta se snažila zejména zkonkretizovat obecná opatření  NLP II do podoby realizovatelných legislativních, finančních, organizačních a jiných opatření. Výsledkem činnosti Koordinační rady je dokument nazvaný „Závěry a doporučení Koordinační rady k realizaci Národního lesnického programu“.

Ačkoli je v názvu NLP II uveden rok 2013, je zřejmé, že obsah tohoto dokumentu je stále aktuální a stále probíhá realizace řady navržených opatření. Závěry a doporučení Koordinační rady byly použity například při přípravě nového Programu rozvoje venkova na období 2014-2020. Koordinační rada NLP II se stále 2x ročně schází, aby byla informována o naplňování opatření NLP II a o aktuálním vývoji v oblasti lesnické politiky.

Příprava nového koncepčního dokumentu v oblasti lesního hospodářství se očekává v návaznosti na výsledky Národní inventarizace lesů, které budou zveřejněny v tomto roce.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem