přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Je možné vydat duplikát loveckého lístku nebo rybářského lístku?

12.12.2014

Duplikát loveckého a rybářského lístku.

Možné to není.

Podle bodu 2. položky 16 (vydání duplikátu) Sazebníku správních poplatků (příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích) se podle této položky nepostupuje jestliže zvláštní předpisy neumožňují vydat průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, ani zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, vydání duplikátu neumožňují.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem