přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotace na zalesnění zemědělských pozemků

2.10.2009

Základní informace o možnostech poskytování dotací na zalesnění zemědělských pozemků.

Operace: 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů

Cílem je: zalesnění zemědělské půdy včetně poskytnutí péče o založený porost a náhrady za ukončení zemědělské činnosti. Podpora je zacílena na vymezenou zemědělskou půdu v LPIS, která je definována jako vhodná k zalesnění a způsobilá pro přímou platbu, resp. SAPS. Žadatel musí před zalesněním podat Ohlášení vstupu do opatření.

Žadatelé: Soukromí a veřejní vlastníci, nájemci a pachtýři půdy a jejich spolky. Z možnosti žádat o dotace na zalesňování je vyloučen subjekt, který je příspěvkovou organizací nebo organizační složkou státu. Podpora na zalesnění pozemků, jejímž vlastníkem jsou veřejné orgány, kryje pouze náklady na založení lesního porostu.

Způsobilé náklady:

 • náklady na založení lesního porostu na zemědělské půdě – první rok,
 • náklady na péči o založený porost včetně výchovných zásahů - po dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
 • náhrada za ukončení zemědělské činnosti - po dobu 10 let, počínaje rokem následujícím po roce zalesnění,
 • podporu nelze poskytnout na výsadbu rychle rostoucích dřevin, výmladkových plantáží a vánočních stromků.

Sazba:

Založení lesního porostu dřevinami

 • jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan: 3 035 EUR/ha,
 • ostatní dřeviny: 2 100 EUR/ha.

Péče o založený lesní porost (dle skupiny dřevin):

 • jedle, borovice, buk, dub, lípa, douglaska, jasan: 669 EUR/ha/rok,
 • ostatní dřeviny: 298 EUR/ha/rok.

Dotace za ukončení zemědělské činnosti na pozemku, který byl v LPIS před zalesněním evidován s kulturou:

 • orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad, školka nebo jiná trvalá kultura: 488 EUR/ha/rok,
 • travní porost, úhor nebo jiná kultura: 161 EUR/ha/rok.

Podrobné podmínky pro poskytnutí dotace jsou stanoveny nařízením vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

Veškeré informace lze získat též na internetových stránkách MZe - portálu Dotace nebo Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF).

Související odkazy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem