přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
9.7.2009

Ministerstvo zemědělství chce urychlit výplaty přímých plateb

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta se rozhodl maximálně urychlit výplatu záloh přímých plateb za rok 2009. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proto zahájil přípravu administrace výplat záloh žádostí SAPS, které by mohly být zemědělcům vypláceny už od druhé poloviny října. Celkem bude vyplaceno o bezmála čtyři a půl miliardy korun více než v loňském roce.


7.7.2009

Zjišťování povodňových škod na vodohospodářském majetku začíná

Tisková zpráva – Dneškem začíná platit příkaz náměstka ministra zemědělství k zjišťování následků povodní na státním vodohospodářském majetku. Tímto příkazem vzniknou u Lesů ČR, Zemědělské vodohospodářské správy a státních podniků Povodí komise, které určí škody po povodních.


7.7.2009

Více než 170 milionů korun půjde na projekty třetího kola OP Rybářství

Tisková zpráva – Celkem 172 milionů korun je určeno pro třetí kolo příjmu žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství. Toto kolo je vypsáno pro investice do akvakultury a investice do zpracování a uvádění ryb na trh.


3.7.2009

Personální změny v odboru rybářství, myslivosti a včelařství

Tisková zpráva – V poslední době došlo k několika personálním změnám na ministerstvu zemědělství v odboru rybářství, myslivosti a včelařství. Nejpodstatnější novinkou je jmenování nového ředitele zmíněného odboru, kterým se stal 22. června Jiří Pondělíček.


2.7.2009

Ryby, které uhynuly na Orlíku, ministerstvo zemědělství nahradí

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta jednal se zástupci Českého rybářského svazu (ČRS) a výsledkem jednání bude doplnění ryb, které uhynuly 5. 6. 2009 při manipulaci na vodním díle Orlík.


29.6.2009

Ivo Hlaváč odstupuje z postu náměstka ministra zemědělství

Tisková zpráva – Po vzájemné dohodě s ministrem Jakubem Šebestou podal Ivo Hlaváč rezignaci na post prvního náměstka k 30. červnu 2009.


26.6.2009

Daň z přidané hodnoty u projektů veřejnoprávních subjektů v 5. kole PRV uhradí stát

Tisková zpráva – DPH pro projekty veřejnoprávních subjektů podaných v 5. kole příjmu žádostí o dotaci v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 uhradí ji stát, ačkoliv nezpůsobilým výdajem z hlediska legislativy EU stále zůstane. Ministerstvo zemědělství tak udělalo další vstřícný krok ke zmírnění dopadů finanční krize.


25.6.2009

Ministerstvo zemědělství monitoruje povodně a je připraveno pomoci

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství je připraveno všemi svými prostředky napomoci při likvidaci následků povodní a odstraňování škod. Ministr Šebesta se dnes brzy ráno sešel s premiérem i ministrem vnitra a následně se zúčastnil zasedání Bezpečnostní rady státu.


24.6.2009

V Brně startuje Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky

Tisková zpráva – Už ve čtvrtek se návštěvníkům brněnského Výstaviště otevřou brány Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky, která potrvá až do konce týdne. Na akci, kterou v pátek navštíví i ministr Jakub Šebesta, bude svou expozicí zastoupeno i ministerstvo zemědělství.


22.6.2009

Nařízení vlády upravuje odškodnění poškozených na územích s řízeným rozlivem

Tisková zpráva – V loňském roce byla přijatá novela vodního zákona upravující vznik území určených k řízenému zaplavení při povodních. V těchto řízeně zaplavovaných oblastech garantuje novela kompenzaci zemědělské produkce zničené zaplavením. Stanovení škody a její kompenzaci řeší právě dnes přijaté nařízení vlády.

zobrazit po