přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
20.1.2010

Žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství na další opatření bude možno podávat v rámci 5. kola v únoru 2010

Tisková zpráva – Vyhlášení termínu příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství na opatření 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) v rámci 5. kola, tj. 18.2. – 8.3.2010.


18.1.2010

Dnešní Rada ministrů zemědělství EU řešila budoucnost SZP i problematiku potravinového řetězce

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta ocenil na dnešním jednání Rady ministrů zemědělství a rybářství priority španělského předsednictví, které představila španělská ministryně zemědělství Elena Espinosa. Hlavními úkoly, jsou pro ni budoucí podoba společné zemědělské politiky a konkurenceschopnost evropského zemědělství.


15.1.2010

Za české účasti včera začal veletrh Grüne Woche v Berlíně

Tisková zpráva – Internationale Grüne Woche, jedna z nejvýznamnějších potravinářských a zemědělských výstav na světě, na svůj letošní 75. ročník do Berlína opět přilákala velký počet vystavovatelů i návštěvníků. Česká republika se veletrhu tradičně účastní, letos má svou expozici zaměřenou na pivovarnictví.


14.1.2010

Počet škol, které budou vařit z biopotravin, stoupne

Tisková zpráva – Výzkum veřejnosti potvrdil výrazný zájem předškolních a školních zařízení a jídelen zavádět nebo rozšiřovat využívání biopotravin ve stravování. Ukazuje se, že ceny za jídla z biosurovin nejsou ve školních jídelnách tak vysoké, jak se očekávalo.


13.1.2010

Skupina pro strategické otázky v zemědělství zahájila svou činnost

Tisková zpráva – Včera odpoledne se poprvé sešli experti ze všech důležitých organizací, které mají spojitost se zemědělstvím. Cílem této expertní skupiny je zpracování Vize českého zemědělství po roce 2010.


8.1.2010

Program na odstranění povodňových škod na vodovodech a kanalizacích startuje

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Jakub Šebesta podepsal včera Pravidla pro poskytování a čerpání finanční podpory pro podprogram 129 142 „Podpora odstraňování povodňových škod způsobených povodněmi 2009“. V rámci tohoto podprogramu je možné finančně podporovat obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací.


7.1.2010

Ekologické zemědělství bude kontrolovat i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Tisková zpráva – S ohledem na nové právní předpisy a zvyšující se počet ekofarem dochází od 1. ledna 2010 k rozdělení kompetencí v zajišťování kontrol ekologického zemědělství. Nad dodržováním právních předpisů bude dohlížet vedle soukromých kontrolních subjektů také Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Úřední kontrola ÚKZÚZ proběhne zhruba u 5 % z celkového počtu ekologicky hospodařících podniků, což pro rok 2010 představuje přibližně 130 subjektů.


4.1.2010

Kompenzace povodňových škod v zemědělství dnes schválila vláda

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila na svém zasedání program pro zemědělce, které v loňském roce zasáhly povodně. Program počítá s 50 miliony korun.


22.12.2009

Vláda schválila rozpočet Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Vláda včera schválila návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2010. Počítá s přebytkem ve výši 218,6 milionu korun. Celkové příjmy fondu by měly v příštím roce dosáhnout 1,963 miliardy korun, výdaje 1,744 miliardy korun.


21.12.2009

Standardů GAEC od nového roku razantně přibude

Tisková zpráva – Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) budou od nového roku komplexnější a přísnější. Zároveň budou více odpovídat zemědělské praxi. K úpravě standardů GAEC dochází z důvodu sladění naší legislativy s legislativou evropskou.

zobrazit po