přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
1.9.2009

Měsíc září patří i letos ekologickému zemědělství a biopotravinám

Tisková zpráva – České ekologické zemědělství a trh s biopotravinami zažívá v současnosti období dynamického rozvoje. Počet ekologicky hospodařících zemědělců přesáhl dva a půl tisíce, pracují na bezmála deseti procentech celkové plochy zemědělské půdy v České republice.


29.8.2009

Sklizeň bude oproti loňsku o deset procent nižší

Tisková zpráva – Úroda obilovin bude letos o zhruba deset procent nižší než v loňském roce. Sklizeň lze označit za průměrnou a především plně dostačující k pokrytí všech potřeb České republiky v dobré kvalitě. V průběhu Národních dožínek v rámci 36. ročníku agrosalonu Země živitelka to dnes uvedl ministr zemědělství Jakub Šebesta.


27.8.2009

Ministr Šebesta zahájil veletrh Země živitelka

Tisková zpráva – Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta dnes v Českých Budějovicích zahájil 36. ročník největší tuzemské výstavy zaměřené na rozvoj venkova Země živitelka 2009. Slavnostního zahájení se zúčastnil také prezident České republiky Václav Klaus.


26.8.2009

Vláda dnes schválila programy na odstraňování škod po povodních

Tisková zpráva – Na dnešním zasedání vláda schválila finanční prostředky na odstraňování škod po letošních povodních. Jedná se o škody na státním vodohospodářském majetku a na infrastruktuře vodovodů a kanalizací měst a obcí. Celkem bude na programy, které budou řešit odstranění škod, připraveno zhruba 1,2 miliardy korun.


25.8.2009

Evropská komise dne 25.8.2009 schválila Řídící a kontrolní systém pro OP Rybářství

Tisková zpráva – Operační program Rybářství může zahájit průběžné čerpání finančních prostředků z Evropského rybářského fondu (2007CZ14FPO001).


13.8.2009

Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly

Tisková zpráva – Podle evidence ministerstva zemědělství se letos poprvé snížily plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí, a to na 6.480 hektarů s Bt kukuřicí, zasetou 125 pěstiteli. Ke snížení osetých ploch došlo i přes dosavadní pozitivní zkušenosti s geneticky modifikovanou Bt kukuřicí, odolnou proti zavíječi kukuřičnému. Bt kukuřice prozatím není v ČR užívána pro potravinářské účely.


12.8.2009

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV

Tisková zpráva – Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu. Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.


3.8.2009

Povodně napáchaly v zemědělství škody za dvě stě milionů korun

Tisková zpráva – České zemědělství utrpělo letošními bleskovými povodněmi ztrátu téměř 200 milionů korun. Nejvíce zasaženým krajem jsou jižní Čechy, kde se škody vyšplhaly na 111,5 milionů korun. U polních plodin ztráty dosáhnou v rámci celé ČR 107,5 milionů korun.


27.7.2009

Podpůrné programy dosud přinesly zemědělcům více než půl miliardy korun

Tisková zpráva – Nové programy poskytování podpory přinesly 96 zemědělským subjektům 552 miliónů korun určených pro snížení úrokového zatížení v případě provozních úvěrů a zajištění těchto úvěrů. V programu Provoz eviduje PGRLF 162 přijatých žádostí na 921 miliónů Kč, schválených je přitom zmíněných 96 žádostí, program Zpracovatel – Provoz vykazuje přijatých 14 žádostí na 518 miliónů Kč.


27.7.2009

Vláda dnes přijala novelu vodního zákona

Tisková zpráva – Novela vodního zákona přináší řadu změn, jež vyplynuly z praxe a mají snížit administrativní a finanční zátěž, umožní totiž úsporu 240 milionů ročně díky omezení administrativy. Zároveň přináší změny, které mají příznivý vliv na životní prostředí a jeho ochranu.

zobrazit po