přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
22.4.2009

V zájmu větší bezpečnosti potravin ministerstvo zavedlo novou službu pro spotřebitele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství a jeho Informační centrum bezpečnosti potravin zprovoznilo pro spotřebitele novou službu.


20.4.2009

Kanalizace a čištění odpadních vod projednala na dnešním zasedání vláda

Tisková zpráva – Každoročně je vládě předkládána Aktualizace strategie financování požadavků na čištění městských odpadních vod, která shrnuje postup při naplňování směrnice Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod. Tato směrnice stanovuje nutnost zajistit adekvátní kanalizaci a čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel.


20.4.2009

Vláda se seznámila s průběhem přípravy protipovodňových opatřeních

Tisková zpráva – Každé tři roky předkládá ministerstvo zemědělství zprávu o pokroku v protipovodňové ochraně. Současná zpráva zahrnuje roky 2006–2008, popisuje průběh čerpání finančních prostředků a shrnuje průběh přípravy protipovodňových opatření.


10.4.2009

Spolupráce ČR a Ukrajiny v agrárním sektoru

Tisková zpráva – Spolupráce v agrární oblasti v rámci přípravy možného vstupu Ukrajiny do EU, kvalita a bezpečnost potravin, sbližování veterinárních a rostlinolékařských standardů v souvislosti s mezinárodním obchodem nebo zemědělské technologie byly předmětem dnešního jednání s ukrajinskou náměstkyní ministra agrární politiky Valentinou Alexandrovnou Zavalevskou. Pracovní setkání, které za českou stranu vedl 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč, se věnovalo rovněž biopalivům a lesnímu hospodářství.


10.4.2009

Čerpání peněz z Programu rozvoje venkova bude v dalším kole jednodušší

Tisková zpráva – Zjednodušení podávání žádosti, její elektronická verze, bodové zvýhodnění farmářů, kteří chtějí zpracovávat potravinářské výrobky, budou produkovat biopotraviny nebo podnikat v turistice – to jsou hlavní změny pro další kolo PRV, které Monitorovací výbor programu navrhl na svém zasedání začátkem dubna. Sedmé kolo příjmu žádostí o podporu projektů odstartuje 9. června.


9.4.2009

Pro realizaci strategických plánů LEADER bylo vybráno 32 místních akčních skupin

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnešním dnem vyhlašuje výsledky hodnocení Strategických plánů Leader místních akčních skupin v rámci opatření IV.1.1 Místní akční skupina v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013.


9.4.2009

750 milionů korun podpoří rozvoj dalších malých obcí

Tisková zpráva – Dalším 32 Místním akčním skupinám složeným z malých obcí umožní rozvoj přibližně 750 milionů korun převedených z pozemkových úprav. Kromě zlepšování života na venkově má tento krok ministra zemědělství Petra Gandaloviče zajistit rovnoměrné rozmístění skupin po celém území republiky.


30.3.2009

Vláda odsouhlasila změny při zápisu do katastru nemovitostí

Tisková zpráva – Vláda na svém dnešním jednání přijala poslanecký návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákona o správních poplatcích. Cílem schváleného návrhu je odstranění nedostatků v platné právní úpravě a také navýšení poplatků při zápisu do katastru, které bude využito k urychlení digitalizace katastrálních map.


26.3.2009

Poslanci posvětili start transformace Pozemkového fondu

Tisková zpráva – Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila vládní novelu zákona o Pozemkovém fondu České republiky, kterou připravilo ministerstvo zemědělství. Cílem novely jsou první kroky k transformaci Pozemkového fondu.


26.3.2009

Podmínky převodu zemědělských a lesních pozemků v prvním čtení schválila sněmovna

Tisková zpráva – Efektivnější hospodaření ve státních lesích a stanovení pravidel pro prodej zemědělské státní půdy je cílem novely zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby. Návrh dnes získal podporu ve sněmovním prvním čtení.

zobrazit po