přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
23.4.2014

Státní pozemkový úřad po dohodě s Ministerstvem zemědělství navýší počet zaměstnanců

Tisková zpráva – Pověřený ředitel Státního pozemkového úřadu Martin Vrba se dohodl s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou na navýšení počtu zaměstnanců Státního pozemkového úřadu o 130 osob.


16.4.2014

Možnosti kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2014

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila výzvu k předkládání žádostí na kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI na rok 2014.


16.4.2014

Ministr zemědělství Jurečka: Budeme nadále podporovat pěstitele květin

Tisková zpráva – Česká květina je značka, kterou představí na tradiční výstavě Flora Olomouc Svaz květinářů a floristů ČR. Podle jeho představitelů je známka zárukou kvality a původu. Novou značku na dnešní tiskové konferenci věnované největší a nejstarší české květinové expozici uvítal i ministr zemědělství Marian Jurečka, který hovořil o podpoře květinářství a rozvoji floristiky.


14.4.2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka představil nového generálního ředitele Lesů ČR

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes představil nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Daniela Szóráda (42). Funkce se ujímá k dnešnímu dni.


11.4.2014

Ministr zemědělství Jurečka: V rámci Společné zemědělské politiky prosazujeme stejné cíle jako Německo

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika a dobrá spolupráce obou zemí při vyjednávání o její budoucí podobě byla témata, o kterých spolu dnes hovořili ministr zemědělství Marian Jurečka a německý ministr zemědělství Christian Schmidt. V rámci jednání ministři obou zemí debatovali také o ekologickém zemědělství a možnostech využívání bioplynu.


10.4.2014

Ministr zemědělství Jurečka: Zásobování obyvatel vodou neohrozí díky zásobám ve vodních nádržích ani déletrvající sucho

Tisková zpráva – O množství vody v přehradních nádržích a situaci průtoků ve vodních tocích včetně výhledu vývoje srážek jednal ministr zemědělství Marian Jurečka s generálními řediteli státních podniků Povodí. Setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva zemědělství a náměstek pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu.


10.4.2014

Vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství ke jmenování generálního ředitele firmy Lesy ČR, s.p.

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ke spekulacím, jež se objevily v tisku, uvádí následující:


8.4.2014

Agroenvironmentální opatření bude vypláceno z nových zdrojů

Tisková zpráva – Od pondělí 7. dubna 2014 zahájil Státní zemědělský intervenční fond vydávání rozhodnutí k podporám Agroenvironmentálního opatření, které již budou financovány z nového rozpočtu Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Stávající neproplacené závazky tak budou doplaceny v krátké době.


8.4.2014

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výběrová řízení na ředitele SPÚ a ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes vyhlásilo výběrová řízení na ředitele Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a také Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zájemci se mohou hlásit do 28. dubna 2014 na personální odbor MZe.


7.4.2014

Zemědělci mohou letos požádat o dotace ve výši 32 miliard korun

Tisková zpráva – Zemědělci mohou ode dneška prostřednictvím Jednotné žádosti pro rok 2014 žádat o dotace například na zemědělskou půdu, dojnice nebo rajčata. Platební agentura Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která žádosti přijímá, jim rozdělí celkem 32 miliard korun.

zobrazit po

Majetkové vyrovnání s církvemi

Registry a aplikace

Kalendář