přechod na části stránky


Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
16.4.2014

Možnosti kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI pro rok 2014

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, uveřejnila výzvu k předkládání žádostí na kofinancování projektů z Fondu spolupráce CEI na rok 2014.


16.4.2014

Ministr zemědělství Jurečka: Budeme nadále podporovat pěstitele květin

Tisková zpráva – Česká květina je značka, kterou představí na tradiční výstavě Flora Olomouc Svaz květinářů a floristů ČR. Podle jeho představitelů je známka zárukou kvality a původu. Novou značku na dnešní tiskové konferenci věnované největší a nejstarší české květinové expozici uvítal i ministr zemědělství Marian Jurečka, který hovořil o podpoře květinářství a rozvoji floristiky.


14.4.2014

Ministr zemědělství Marian Jurečka představil nového generálního ředitele Lesů ČR

Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes představil nového generálního ředitele státního podniku Lesy České republiky (LČR) Daniela Szóráda (42). Funkce se ujímá k dnešnímu dni.


11.4.2014

Ministr zemědělství Jurečka: V rámci Společné zemědělské politiky prosazujeme stejné cíle jako Německo

Tisková zpráva – Společná zemědělská politika a dobrá spolupráce obou zemí při vyjednávání o její budoucí podobě byla témata, o kterých spolu dnes hovořili ministr zemědělství Marian Jurečka a německý ministr zemědělství Christian Schmidt. V rámci jednání ministři obou zemí debatovali také o ekologickém zemědělství a možnostech využívání bioplynu.


10.4.2014

Ministr zemědělství Jurečka: Zásobování obyvatel vodou neohrozí díky zásobám ve vodních nádržích ani déletrvající sucho

Tisková zpráva – O množství vody v přehradních nádržích a situaci průtoků ve vodních tocích včetně výhledu vývoje srážek jednal ministr zemědělství Marian Jurečka s generálními řediteli státních podniků Povodí. Setkání se zúčastnili také zástupci Ministerstva zemědělství a náměstek pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu.


10.4.2014

Vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství ke jmenování generálního ředitele firmy Lesy ČR, s.p.

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ke spekulacím, jež se objevily v tisku, uvádí následující:


8.4.2014

Agroenvironmentální opatření bude vypláceno z nových zdrojů

Tisková zpráva – Od pondělí 7. dubna 2014 zahájil Státní zemědělský intervenční fond vydávání rozhodnutí k podporám Agroenvironmentálního opatření, které již budou financovány z nového rozpočtu Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Stávající neproplacené závazky tak budou doplaceny v krátké době.


8.4.2014

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výběrová řízení na ředitele SPÚ a ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství dnes vyhlásilo výběrová řízení na ředitele Státního pozemkového úřadu (SPÚ) a také Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Zájemci se mohou hlásit do 28. dubna 2014 na personální odbor MZe.


7.4.2014

Zemědělci mohou letos požádat o dotace ve výši 32 miliard korun

Tisková zpráva – Zemědělci mohou ode dneška prostřednictvím Jednotné žádosti pro rok 2014 žádat o dotace například na zemědělskou půdu, dojnice nebo rajčata. Platební agentura Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), která žádosti přijímá, jim rozdělí celkem 32 miliard korun.


4.4.2014

Ministerstvo zemědělství dnes vyhlašuje výtvarnou soutěž „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“ pro děti ze základních škol

Tisková zpráva – Děti z přípravných, prvních, druhých a třetích tříd základních škol se mohou se svými výtvarnými pracemi zúčastnit soutěže Ministerstva zemědělství „Víš, co jíš? Zdravě a s chutí“. Autoři nejlepších děl vyhrají horské kolo, koloběžku nebo sportovní náčiní. Připravené jsou i odměny pro jejich třídy. Soutěž začíná 4. dubna, uzávěrka je 15. května 2014.

zobrazit po

Majetkové vyrovnání s církvemi

Registry a aplikace

Kalendář