přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ministerstvo zemědělství

Vítejte na subportálu Ministerstvo zemědělství, který je součástí portálu eAGRI.

Naleznete zde informace o Ministerstvu zemědělství (MZe), včetně povinně zveřejňo­vaných informací a základních dokumentů MZe. Dále zde získáte informace týkající se agend spadajících pod sekci ministra a sekci vnějších vztahů.


zobrazit po
Datum konání: 27.5.2021  10:30 – 12:30

Pozvánka na webinář „Příležitosti exportu skotu a genetiky do Ruska, Libanonu, Srbska, Kazachstánu a…

Zemědělští diplomaté Vám přiblíží aktuální přehled trhu se skotem a genetikou v daných teritoriích. Zástupce SVS odpoví na Vaše dotazy k související veterinární problematice.…


15.5.2021

Národní plán obnovy v resortu zemědělství: Podpoříme výsadbu pestrých lesů na rozloze odpovídající Krkonošskému národnímu parku

Tisková zpráva – Dvanáct tisíc hektarů smíšených, klimatické změně odolných lesů ročně. Za tři roky celkem 36 tisíc hektarů nově obnovených lesů, což je zhruba rozloha Krkonošského národního parku. Kromě výsadby lesů obsahuje část Národního plánu obnovy (NPO), za kterou zodpovídá Ministerstvo zemědělství (MZe), i opatření na malých vodních nádržích nebo pozemkové úpravy. Nutný podíl klimaticky příznivých opatření, který EU stanovila na 37 procent, plní MZe více než dvojnásobně. Z přidělených 15 miliard korun, o kterých bude rozhodovat MZe, půjde na klimaticky příznivá opatření nejméně 84 procent. Záměry MZe podpořily i odborné instituce, jejich vyjádření je součástí tiskové zprávy.


12.5.2021

Informace o možnosti kofinancování projektů z programu CEI KEP 2021

Středoevropská iniciativa (CEI), jejímž členem je i Česká republika, vydala výzvu k podávání projektů kofinancovaných z instrumentu KEP (Know-how Exchange Programme) na rok 2021.


11.5.2021

V lesích začaly intenzivní jarní práce, Lesy ČR vysazují 85 milionů sazenic. Ministerstvo proto žádá návštěvníky o opatrnost na lesních cestách

Tisková zpráva – Na území celé republiky začaly intenzivní práce v lesích. Rekordních 85 milionů sazenic nových stromků letos vysadí Lesy ČR, další miliony vysázejí soukromí vlastníci lesů. Ministerstvo zemědělství proto žádá návštěvníky, aby byli opatrní na lesních cestách zasažených těžkou technikou.


10.5.2021

Téměř čtvrtina zemědělské půdy ČR bude do sedmi let v režimu ekologického zemědělství. Vyplývá to z plánu Ministerstva zemědělství na roky 2021-2027

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) chce zvýšit plochy zemědělské půdy obhospodařované ekologicky na 22 % z dosavadních přibližně 15 %. Vzrůst by měla i výměra orné půdy v ekologickém zemědělství a spotřeba biopotravin. Tyto cíle stanovil Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027, který dnes schválila vláda.


7.5.2021

Kazachstán od 1.6. odstraní vývozních omezení na pšenici a slunečnicový olej

Kazachstán ruší od 1. června 2021 veškerá omezení pro vývoz všech druhů zemědělských produktů ze země. V dubnu r. 2020 byly zavedeny exportní kvóty pro vývoz pšenice, pšeničné mouky a slunečnicového oleje z Kazachstánu.


7.5.2021

Pokles produkce obilných produktů na Ukrajině

Do 29. dubna 2021 oseli ukrajinští zemědělci 2,9 mil. hektarů jarních obilovin a luštěnin.


7.5.2021

Náhrada včel v Japonsku

Stále více japonských pěstitelů ovoce a zeleniny používá k opylování květů svých rostlin namísto včel mouchy. Důvodem je významný úbytek včel, ať už z důvodu zvyšující se nemocnosti včel, používání chemických hnojiv a pesticidů, nebo stárnutí včelařů. A mouchy, ač jsou vnímány jako otravný hmyz, se ukázaly jako dobří opylovači.


7.5.2021

Kroky k řešení libanonské hospodářské krize

Vzhledem k tomu, že se hospodářská krize v Libanonu stále zhoršuje, libanonští představitelé intenzivně hledají formy pro ekonomické reformy a znovu nastartování místní ekonomiky.


7.5.2021

Rusko dočasně zakázalo export pohanky

Ruská vláda zařadila pohanku mezi „životně důležité“ potraviny pro vnitřní trh země a zakázala její export v období od 5. června do 31. srpna. Export pohanky bude možný pouze s cílem humanitární pomoci, zabezpečení zásob na ruských vojenských základnách nebo pro ruské organizace na Bajkonuru a Špicberkách.

zobrazit po