přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Udělování výjimek z ustanovení § 13 zákona o rybářství

Zodpovědný útvar:

Ministerstvo zemědělství ČR
Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství

Základní informace k životní situaci

Pokud uživatel rybářského revíru či rybníkář potřebuje z objektivních důvodů použít k lovu ryb (likvidaci obsádky) jedy a výbušniny, drastické metody, elektřinu nebo lovit ryby:

  • pod ledem,
  • v době hájení,
  • nedosahující nejmenší lovné míry nebo
  • mimo denní dobu lovu danou vyhláškou.

Lze udělit z těchto zákazů výjimky.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněn jednat uživatel rybářského revíru, v některých případech i rybníkář.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí doložit právo k užívání rybářského revíru, právo k rybníkaření a důvody, kvůli kterým o udělení výjimky žádá. V případech revírů na něm může být vyžadován i znalecký posudek.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost s doložením požadovaných náležitostí.

Na které instituci životní situaci řešit

Dle charakteru revíru se obraťte na krajský úřad nebo na Ministerstvo zemědělství ČR (dále též "MZe ČR"). V případě revírů na území národních parků a vojenských újezdů se obraťte na příslušné resorty.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Žádost podejte na odbor životního prostředí a zemědělství příslušného krajského úřadu nebo na odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství MZe ČR.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad o vlastnictví či nájmu rybníka nebo doklad o oprávnění k užívání rybářského revíru. Vedle těchto dokumentů (aktivní legitimace) i doklady, na základě kterých je o výjimku žádáno.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Doložení skutečností, za jakých probíhal lov po udělení výjimky.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí krajského úřadu se lze odvolat k MZe ČR; proti rozhodnutí MZe ČR lze podat rozklad ve smyslu správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce jsou vymezeny ustanovením § 30 - 31 zákona o rybářství a dále § 35 zákona o přestupcích.

Nejčastější dotazy

Lze lovit "na dírkách" na rybníce? 
Ano lze, ale až po udělení výjimky.

Může výzkumník lovit v případě, že má grant na rybářském revíru? 
Nemůže, pokud pro něj na základě výjimky neloví uživatel rybářského revíru.

Další informace

Obraťte se na krajský úřad - odbor životního prostředí a zemědělství, který bude ve věci rozhodovat.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

20.6.2006

Popis byl naposledy aktualizován

12.12.2016

Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

V případě neoprávněného lovu může být organizovaná skupina postihnuta ve smyslu ustanovení § 178a trestního zákona.

Související předpisy:

Předpisy, dle kterých se postupuje:

Související legislativa

Novinky

Registry a aplikace

Kalendář