přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výsledky sledování kontaminace ryb z volných vod - 2006

6.12.2006

Studie Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického.

Přinášíme výsledky sledování kontaminace ryb z volných toků. Zjišťována byla koncentrace těžkých kovů (Hg, MeHg, Pb, Cd) a perzistentních organických polutantů (POPs - PCB, DDT, HCH, HCB) ve svalovině ryb v řekách Labe a Morava a v ÚN Orlík.

Sledování kontaminace ryb ve volných vodách bude v příštím roce pokračovat ve větším rozsahu.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem