přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rybářské revíry

Rybářské revíry jsou vyhlašovány podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství). Ministerstvo zemědělství je podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné, ústředním orgánem státní správy rybářství.

V § 2 zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, jsou pro potřeby rybářského zákona následující definice pod písmenem:

e) rybářským revírem část vodního útvaru povrchových vod 3) o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organizmů, vyhlášená rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství podle § 19 až 24,

f) výkonem rybářského práva činnost v rybářském revíru povolená právnické nebo fyzické osobě příslušným orgánem státní správy rybářství podle § 19 až 24, spočívající v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organizmů, jakož i v užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu.

Hospodaření v rybářských revírech spočívá v obhospodařování říčních systémů a udržování rybích společenstev v lokalitách, kde je rekreační rybolov prováděn lovem na udici.

V České republice je vyhlášeno více než 2000 rybářských revírů o výměře přibližně 42 tisíc ha.

Rekreačním rybolovem se zabývá 350 tisíc registrovaných členů všech rybářských svazů.

Revize ke dni 30.6.2016.

Související odkazy