přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pokračování mezinárodního projektu "Rozvoj lesů a genofondu místních ekotypů lesních dřevin v Mongolsku"

5.10.2016

V letošním roce byl ve spolupráci Národní asociace mongolských zemědělských družstev a Lesnicko-dřevařské komory ČR realizován tzv. malý projekt v rámci rozvojové pomoci (Local Small Scale Projects). Odborné semináře mongolských a českých lesníků zaznamenaly velký ohlas.

Tento projekt byl iniciován českými a mongolskými lesníky, kteří ve spolupráci s velvyslanectvím ČR v Mongolsku již druhým rokem působí v provincii Darghan-Uul, solmon Khongor a realizují  zde komplexní projekt na podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích v pojetí českého lesnického know-how.

Na odbornou exkurzi mongolských lesníků, která se uskutečnila v ČR v dubnu t. r., navázal ve dnech 2.–4. září 2016 seminář, kterého se zúčastnilo více než 100 zástupců lesních družstev, přední představitelé státní správy, místní samosprávy, univerzity v Darghanu i výzkumného ústavu FRDC z Ulánbátaru. Zázemí pro uspořádání prezentací i praktických ukázek v nově vybudované lesní školce i na zkusných plochách v okolních lesích poskytlo lesní družstvo Domogt Sharyn Gol.

Všichni účastníci semináře ocenili především ukázky lesnických činností přímo v terénu a předvedení navržených postupů ve srovnání se stávajícím způsobem péče o lesní porosty. V praktickém programu třídenního semináře byla účastníkům předvedena selektivní probírka, ukázka půdní sondy, příklad ochrany přirozeného náletu před okusem zvířaty při pastvení i stromolezení a sběr semen z vybraných geneticky vhodných dřevin. 

Náměstek ministra Batbayar Tserendorj z Ministerstva pro životní prostředí a turismus velmi ocenil dosavadní průběh spolupráce mongolských a českých lesnických expertů a konstatoval, že právě takovéto odborné semináře otevírají možnost k diskusím o aktuálních problémech a tématech pro vzájemnou spolupráci. Ředitelka lesnického odboru paní Tungalag. M, která byla přítomna po celou dobu semináře, zdůraznila potřebu prohlubování znalostí v péči o les a podpořila myšlenku vybudovat v tomto areálu lesního družstva Domogt Sharyn Gol školící centrum, ve kterém by v úzké součinnosti s darghanskou univerzitou a výzkumným ústavem probíhala nejen praktická výuka studentů lesnictví, ale i odborné kurzy v rámci celoživotního vzdělávání pro zástupce státní správy a lesních družstev z celého Mongolska.

Pan Baasanbyamba, předseda Mongolské asociace lesnických a dřevozpracujících firem, představil přítomným výhledy a možnosti pro zpracování dřeva a vyjádřil velký zájem o spolupráci s výrobci dřevoobráběcích strojů v ČR.

Zástupce české ambasády, první tajemník Ing. Oldřich Zajíček, v závěrečné části připomněl, že tradice spolupráce obou zemí v oblasti lesnictví má přesně 60 letou historii a potvrdil připravenost české strany v těchto aktivitách pokračovat.

Tento malý rozvojový projekt lze jednoznačně hodnotit jako velmi úspěšný, z mongolské strany zazněla řada pochvalných vyjádření a ocenění zejména praktického dopadu a komplexního přístupu českých lesníků a příkladné podpory ze strany obchodního úseku české ambasády.

účastníci projektu

Účastníci projektu

 

účastníci výukového semináře

Účastníci výukového semináře

 

ukázka stromolezectví

Ukázka stromolezectví

 

školkařská činnost

Školkařská činnost

 

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem